menu
Home / Projects / Kankercel therapie @ Kite Pharma
Technologie en innovatie

Consultant Project Controls bij Kite Pharma (Kropman)

De bouw van een nieuwe productiefaciliteit voor kankerceltherapie in Hoofddorp is een monumentaal project met Kropman Installatietechniek als hoofdaannemer. Deze faciliteit is essentieel voor de versterking van de capaciteit voor de productie van kankerceltherapieën. Door deze faciliteit wordt er een cruciale stap gezet in de behandeling van kankerpatiënten en de voortdurende strijd tegen deze slopende ziekte.

Wesley van der Burg (founder @ Baeken) heeft voor de oprichting van Baeken, in dienst van Primaned projectadvies onderdeel van Eiffel Projects aan dit project bijgedragen.

Cruciale correcties

Wesley’s rol bij het Kite Pharma-project was onmisbaar. Na een initiële afwijzing van het tijdsmodel door de klant, werd Wesley ingeschakeld om een revisie uit te voeren. Hij zorgde ervoor dat het vernieuwde tijdsmodel niet alleen aan de contractuele vereisten voldeed, maar ook een grondige kritieke padanalyse bevatte. Daarnaast bleef Wesley het project ondersteunen door het tijdsmodel te monitoren, te rapporteren en te sturen, en hij verbeterde het proces voor het afhandelen van wijzigingsvoorstellen van de klant.

Risico's identificeren en erop anticiperen

De expertise van Wesley op het gebied van projectbeheersing bleek cruciaal voor een succesvolle herziening van het tijdsmodel en een soepele voortgang van dit essentiële project. Zijn aanpak en kennis speelden een centrale rol bij het aansturen van een project dat niet alleen zakelijke belangen dient, maar ook een betekenisvolle impact heeft op de behandeling van kanker.

Wesley - Founder en Adviseur Project Beheersing

Dagelijks werken aan de wereld mooier maken

“De complexiteit van projecten zoals de Kite Pharma-faciliteit vereist precisie, expertise en een diep begrip van zowel technische als menselijke factoren. Ook bij Baeken combineren we deze elementen om projecten met echte maatschappelijke waarde te realiseren.”