menu
Home / Innovatie
Innovatie
schedule 13 augustus 2023
person Wilco Kievit

Work Breakdown structure (WBS), sleutel tot succes?

De Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

Een van de pilaren van elk project is de Work Breakdown Structure (WBS) en het bijbehorende WBS-woordenboek. Of u nu een aannemer bent die de projectbasislijn presenteert of de klant die deze beoordeelt, de WBS en het WBS-woordenboek zijn uw Rosetta-steen om te begrijpen hoe de verschillende stukken van een project uiteindelijk samen zullen komen.

Wat is de WBS?

De WBS is de hiërarchische onderverdeling van het project op basis van opleveringen. Het is de daadwerkelijke structuur die we gewend zijn te zien en te gebruiken om het project te organiseren. Het stelt ons in staat om de scope op te splitsen in beheersbare stukken en biedt een rapportagestructuur die we gebruiken voor planning, prestatiebewaking en werkelijke kosten.

De WBS Dictionary

Het WBS-woordenboek, naast het uitbreiden van de eenvoudige beschrijving van de WBS-elementen, verbindt de WBS met de Statement of Work (SOW). Het WBS-woordenboek is meestal een spreadsheet die de WBS, de WBS-elementnaam en een beschrijving van het werk in dat element opsomt. Een goed woordenboek zal ook een veld hebben dat aangeeft welke SOW-paragraaf wordt gedekt door dat WBS-element.

De Link Tussen WBS en SOW

De laatste kolom in het voorbeeld toont hoe de laagste niveau-elementen van de WBS gerelateerd zijn aan de SOW. In het voorbeeld ziet u dat elk element gerelateerd is aan twee verschillende paragrafen in de SOW. Deze koppeling toont aan dat het project zal plannen, uitvoeren en de werkelijke kosten voor projectmanagement zal vastleggen bij elk individueel element.

Wat Levert Deze Koppeling Op?

Het koppelen van deze twee structuren stelt u in staat om uw project in verschillende dimensies te bekijken, wat veel rapportage- en analysekansen biedt. Het kan u snel vertellen of u alles hebt gedekt in de SOW of werk doet in een WBS-element dat niet onder het contract valt.

Maar dat is nog maar het begin. Door te kijken naar de relaties die bestaan tussen WBS-elementen in het schema, kunt u zien hoe verschillende SOW-paragrafen zijn gekoppeld en of dat logisch is of niet. Daarnaast kunnen prestaties en werkelijke kosten worden toegewezen aan SOW-paragrafen. De zichtbaarheid hiervan is nog steeds waardevol.

 

Conclusie

Gebruikt op de juiste manier, wordt het WBS-woordenboek veel meer dan een document dat het werk beschrijft. Het wordt een projectkaleidoscoop die u in staat stelt om uw projectgegevens op een oneindig aantal manieren te bekijken.

Het begrijpen van de WBS en het WBS-woordenboek is essentieel voor het succesvol beheren van een project. Het biedt een duidelijk overzicht en een diepgaand inzicht in hoe elk onderdeel van het project samenkomt. Het is een hulpmiddel dat niet over het hoofd mag worden gezien door projectmanagers en belanghebbenden.

 

Meer weten over WBS?

Baeken staat klaar met een oplossing die voor jou werkt!

Home / Innovatie
Innovatie
schedule 13 augustus 2023
person Wilco Kievit

Work Breakdown structure (WBS), sleutel tot succes?

In de wereld van projectmanagement wordt risicobeheer vaak over het hoofd gezien of vereenvoudigd. Maar bij Baeken weten we dat het veel meer is dan een bijkomstigheid. Het is een cruciaal onderdeel van elk succesvol project.

Een integrale aanpak

Met elk project komt risico, en daarvoor is risicobeheersing nodig. Dit is niet alleen een taak voor de projectmanager, maar voor het hele team. Het omvat het identificeren, analyseren en evalueren van het risico en de mogelijke impact ervan.

 

Mitigatieplan

Een risicomitigatieplan is niet zomaar een reactief document; het is een proactieve benadering om potentiële schade te beperken. Bij Baeken definiëren we risico-evenementen als gebeurtenissen die een negatieve of positieve impact kunnen hebben op het project.

Identificatieproces

Het identificeren van risico’s is een gelaagd en dynamisch proces. Het gaat niet alleen om het vaststellen van mogelijke problemen, maar ook om creatief en georganiseerd denken. Dit omvat het brainstormen over alle mogelijke risico’s die het project negatief of positief kunnen beïnvloeden.

Gedetailleerd Proces

Risico’s ontstaan niet in een vacuüm; ze kunnen worden getraceerd, begrepen en geëvalueerd. Checklists, gebaseerd op eerdere ervaringen, zijn een kernonderdeel van de Baeken-methodiek en een waardevol hulpmiddel bij het identificeren van potentiële risico’s.

Risico-evaluatie

Risico’s zijn niet allemaal hetzelfde, en bij Baeken categoriseren we ze in domeinen zoals technisch, menselijk, financieel en meer, zodat we ze grondig kunnen evalueren en beheren.

Monte Carlo Simulatie

Deze statistische methode gaat verder dan oppervlakkige berekeningen; het biedt een diepgaande simulatie van mogelijke uitkomsten en helpt het Baeken-team nauwkeurige projectie van risico-evenementen te maken.

Risico Mitigatie

Bij Baeken is risicomitigatie geen standaardpraktijk; het is een op maat gemaakte strategie die rekening houdt met verschillende factoren zoals risicovermijding, risicodeling, en meer.

Contingentieplan

We geloven in flexibiliteit en voorbereiding. Onze contingentieplannen zijn geen back-ups maar essentiële componenten om projectdoelen te bereiken, zelfs in het licht van onvoorziene risico’s.

Risicomanagement bij Baeken is meer dan een proces; het is een filosofie. Wij zijn ons bewust van de complexiteit en veelzijdigheid die het met zich meebrengt. Met onze brede aanpak en inzet voor kwaliteit, zijn we een betrouwbare partner voor succesvol projectbeheer.

Heb jij alle risico's in beeld?

Baeken staat klaar met een oplossing die voor jou werkt!